Home | Kontakt | Sitemap
Schriftgrösse zurücksetzen Grössere Schrift Grösste SchriftZahlen - Hebräisch


A      =      alef      =      1      /      111
B     =     beit     =     2     /     412
G     =     gimel     =     3     /     83
D     =     dalet     =     4     /     434
H     =     he     =     5     /     6
W     =     vav     =     6     /     12
Z     =     zajin     =     7     /     67
h     =     chet     =     8     /     418
t     =     tet     =     9     /     419
Y     =     jod     =     10     /     20
K     =     kaf     =     20     /     100
L     =     lamed     =     30     /     74
M     =     mem     =     40     /     80
N     =     nun     =     50     /     106
s     =     samech     =     60     /     120
a     =     'ajin     =     70     /     130
P     =     pe     =     80     /     81
X     =     tsadi     =     90     /     104
Q     =     kof     =     100     /     186
R     =     reish     =     200     /     510
S     =     shin     =     300     /     360
T     =     tav     =     400     /     406
k     =     kaf sofit     =     500     /     656
m     =     mem sofit     =     600     /     636
n     =     nun sofit     =     700     /     662
p     =     pe sofit     =     800     /     637
x     =     tsadi sofit     =     900     /     660

Psalm 34,2-22Login Privacy Policy AGBs
Back to top Seite Drucken Exit page